1SCA022257R5950 OT160E3 Load Break Switch OT 160E3.